Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Καταφύγιο" κακοποιημένων γυναικών στο Βασιλικό -Χαλκίδας (video)

 Γράφτηκε από τον/την Ιωάννα Μουτσανά


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 15900
Ένα σημαντικό στήριγμα κακοποιημένων γυναικών δημιούργησε ο Δήμος Χαλκίδας, ένα κέντρο Συμβουλευτικής από ομάδα επιστημόνων αλλά και εθελοντών με όραμα και αληθινό ανθρωπιστικό ενδιαφέρον για την καταπολέμηση κάθε μορφής κακοποίησης.

Το Κέντρο έχει ήδη βρει στέγη στο πρώην Δημαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων στο Βασιλικό και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.


"Καταφύγιο" κακοποιημένων γυναικών στο Βασιλικό από LAMIASTARGR


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου