Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2015

Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου