Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Abortion Demonstration by Dr. William Lile

 
 21 week fetal surgery on Samuel Armas (permission by Michael Clancy)

This is an demonstration of surgical abortions performed in all three

trimesters by a board certified OB/GYN. These are theatrical abortions

with no blood. They are performed with surgical instruments that had

formally performed thousands of abortions.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου