Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

CONFESSION OF A FORMER BOKO HARAM MEMBER WHO TURNED INTO CHRISTIANITY


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου