Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Το τελευταίο μέρος της ομολογίας του Bill Schnoebelen


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου