Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ - Μητροπ. Μόρφου(Κύπρου) Νεόφυτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου