Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Α΄ Χαιρετισμοί

Είναι καταπληκτικό αυτό πού συμβαίνει με την ακολουθία των Χαιρετισμών.

Κάθε είδους άνθρωπος, με διαφορετική εθνολογική και πολιτική σκέψη, με ποικίλλα ενδιαφέροντα και κοινωνική παιδεία, έρχεται στην εκκλησία αδιάφορος ή και ανήξερος και βγαίνει ευλογημένος.


Όχι μόνο επειδή χαριτώνεται από την Θεοτόκο, αλλά επειδή συμμετείχε στην αναμνηση και ζωντανή αναπαράσταση ενός ρωμαίικου γεγονότος, μιας πράξης ευγνωμοσύνης Ρωμηών.

Αισθάνεται πώς ρωμαιίζει. 

Πώς συμμετείχε σε ένα ιερό μεγαλόπρεπο δρώμενο σπάνιας κουλτούρας, είτε το εννοεί, είτε το αγνοεί.

Πώς είναι ένα κομμάτι μιας μακραίωνης παράδοσης. Πολεμικής και ειρηνικής. Κατάνυξης, κάλλους, υψηλής αισθητικής και χρέους.Πώς έχει   γ ε ν ι ά!
 
Η Ρωμανία ανθει και φέρει κι άλλο.

Η Ρωμανία επιβιώνει μέσα στην ορθόδοξη εκκλησία του Χριστού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου