Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

56 The Zionist War on Freedom of SpeechΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου