Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΜΕ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΚΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΩΔ...

Έκτακτο Παράρτημα: ΜΕ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ ΚΑΙ ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΩΔ...: ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ π. ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ   Το εσπέρας της 30 ης Ιανουαρίου του 1975, εορτή των Τριών Ιεραρχών, κατά την 10 ην ώραν μ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου