Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

«Παρελάσεις υπερηφάνειας» ή Λιτανείες- «παρελάσεις...

RAFAILNEWS: «Παρελάσεις υπερηφάνειας» ή Λιτανείες- «παρελάσεις...: Οι πρώτες δηλ οι παρελάσεις της υπερηφάνειας  έγιναν και γίνονται υπέρ ¨του δικαιώματος στην ισότητα και του σεβασμού της διαφορετικότητα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου