Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

VATICANGATE: Ιμάμης στη διαθρησκευτική προσευχή στ...

Έκτακτο Παράρτημα: VATICANGATE: Ιμάμης στη διαθρησκευτική προσευχή στ...: Πορφύρης Δ. Σταφυλά Π . Aναγνωρισμένος αιγυπτιογερμανός συγγραφέας, πολιτειολόγος (με συνεντεύξεις στο der spiegel και αλλού) τινάζει ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου