Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. ( Γέροντας Παΐσιος )Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. 
Με την αρρώστια πονάει το σώμα μας, το χωματόκτιστο αυτό σπίτι μας, 
αλλά έτσι θα αγάλλεται αιώνια ο νοικοκύρης του, η ψυχή μας, στο ουράνιο παλατάκι 
που μας ετοιμάζει ο Χριστός. 
Με αυτήν την πνευματική λογική, που είναι παράλογη για τους κοσμικούς, 
χαίρομαι και εγώ και καμαρώνω για τις σωματικές βλάβες που έχω. 
Το μόνο που δεν σκέφτομαι είναι ότι θα έχω ουράνια ανταμοιβή.

Καταλαβαίνω ότι εξοφλώ την αχαριστία μου στον Θεό, αφού δεν έχω ανταποκριθεί 
στις μεγάλες Του δωρεές και ευεργεσίες. 
Γιατί στην ζωή μου όλα γλέντι είναι· και η καλογερική και οι αρρώστιες που περνώ. 
Όλο φιλανθρωπίες μου κάνει ο Θεός και όλο οικονομίες. 
Ευχηθείτε όμως να μη με ξοφλάει με αυτά σ’ αυτήν την ζωή, γιατί τότε αλίμονό μου! 
Μεγάλη τιμή μου έκανε ο Χριστός να υπέφερα ακόμη περισσότερο την αγάπη Του, 
αρκεί να με ενίσχυε, ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. 

Γέροντας Παΐσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου