Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Γιατί η Ρωσία θα εισβάλει στην Τουρκία Μ.Ανατολή κ...

Έκτακτο Παράρτημα: Γιατί η Ρωσία θα εισβάλει στην Τουρκία Μ.Ανατολή κ...: σχόλιο Άρης : Εκτιμήσεις από το hellenicsunrise που θα σας συγκλονίσουν Από το 2015 οι ΗΠΑ θα καταστούν ενεργειακά ανεξάρτητες λόγω...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου