Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Orthodox Divine Liturgy-Cherubic Hymn.Χερουβικός Ύμνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου