Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

ΠΟΙΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ; ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ;

~ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ~ Χριστιανικών Μηνυμάτων!: ΠΟΙΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ; ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ;: ΠΟΙΟΥΣ ΠΙΑΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ;  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΞΕΜΑΤΙΑΣΜΑ; Είναι σατανική ενέργεια το "μάτιασμα";   Ο φθονερός, όταν β...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου