Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

"Μόνο τό Ἰσλάμ καί ἡ ὁμοφυλοφιλία προπαγανδίζοντ...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : "Μόνο τό Ἰσλάμ καί ἡ ὁμοφυλοφιλία προπαγανδίζοντ...: "Μόνο τό Ἰσλάμ καί ἡ ὁμοφυλοφιλία  προπαγανδίζονται τόσο συστηματικά"! (βίντεο)   Ὁ κεντρικός ὁμιλητής τῆς διαμαρτυρ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου