Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Και να γίνεστε στις μεταξύ σας σχέσεις καλόβουλοι,...

Η Βασιλεία των Ουρανών: Και να γίνεστε στις μεταξύ σας σχέσεις καλόβουλοι,...: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤ . ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 30  καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ Πνεῦμα ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου