Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Πικρές αλήθειες για την εκδήλωση διαμαρτυρίας στον...

RAFAILNEWS: Πικρές αλήθειες για την εκδήλωση διαμαρτυρίας στον...: Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης,  Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος Για άλλη μια φορά ορισμένοι ρασοφόροι και λαϊκοί, (μεταξύ των οποίων...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου