Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Ἡ ἐλευθερία γεννιέται ἀπό αὐτά πού μᾶς σκλαβώνουν!...

ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ : Ἡ ἐλευθερία γεννιέται ἀπό αὐτά πού μᾶς σκλαβώνουν!...: Ἡ ἐλευθερία γεννιέται ἀπό αὐτά πού μᾶς σκλαβώνουν! (Μέ μία μόνο εἰκόνα!) Τά πάθη μᾶς κρατοῦν αἰχμαλώτους, ὅμως μποροῦμε νά πετ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου