Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Ἀνοιχτή ἐπιστολὴ πρόσκληση πρὸς τοὺς νέους μας

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ἀγαπητοὶ νέοι,
μὲ θλίψη καὶ ἀπογοήτευση παρακολουθοῦμε τὸν τελευταῖο καιρὸ 
τὴν προβολὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας μὲ κάθε μέσο καὶ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. 
Δυστυχῶς, καὶ στὴν πατρίδα μας ἐπιχειροῦν κάποιοι νὰ καθιερώσουν τὴν 
ὁμοφυλοφιλία ὄχι μόνον ὡς νόμιμη ἀλλὰ καὶ ὡς φυσικὴ ἐπιλογή. 
Μιὰ ἐπιλογὴ ποὺ ἂν τὴν ἀκολουθήσει κανείς, ὁδηγεῖται στὴν ἀπώλεια, 
στερούμενος τὴ σωτηρία του, καθὼς ἀπαγορεύεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, 
ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τὴν θεωρεῖ «κολοφώνα», κορύφωμα δηλαδὴ τῶν κακῶν.
Οἱ ἄρχοντες ὅμως τῶν δύο μεγάλων πόλεων Ἀθηνῶν καὶ 
Θεσσαλονίκης, λησμονώντας τὴν ἐθνικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση αὐτοῦ 
τοῦ τόπου, διοργανώνουν τὰ τελευταῖα χρόνια «Gay pride» φεστιβὰλ 
καὶ παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων, προκειμένου νὰ προβάλουν ὅ,τι πιὸ 
ἀηδιαστικὸ καὶ ἀκάθαρτο, τὸ σύγχρονο σοδομιτισμό. 
Ἀγνοοῦν ὅτι ὁ Δημιουργός μας «ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς» (Γένεσις 1,27), 
οὔτε δύο ἄντρες οὔτε δύο γυναῖκες. 
Περιφρονοῦν τὸ θεσμὸ τοῦ γάμου ὡς μυστήριο, ποὺ ἀποτελεῖ συνάφεια 
ἐν Χριστῷ ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Ἔτσι, ρίχνουν τὴ νιότη μας στὴ φιληδονία, τὴ διαστροφὴ καὶ....
στὴν κάθε εἴδους ἀσέλγεια καὶ ἀνομία. 
Κλέβουν ἀπό σας, τὰ παιδιά μας, τὸ πιὸ ὄμορφο ὄνειρο γιὰ ἕναν ἔντιμο καὶ εὐλογημένο 
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριό μας γάμο, ὀδηγώντας τὴν Ἑλληνικὴ οἰκογένεια σὲ ἠθικὸ ἐκφυλισμὸ 
καὶ τὸ Ἔθνος μας σὲ ἀφανισμό.
Ὅσοι σᾶς ἀγαπᾶμε ἀληθινὰ ἀποφασίσαμε νὰ ἐνημερώσουμε τὸ κοινὸ 
καὶ ἰδιαίτερά τούς νέους μας μὲ δύο ἐκδηλώσεις ποὺ θὰ λάβουν χώρα:

- Ἀγρυπνία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου, τὴν Τετάρτη 18 Ἰουνίου 
καὶ ὧρες 21:00 - 01:00

- Ἀνοικτὴ ἐκδήλωση στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, 
στὶς 20 Ἰουνίου καὶ ὥρα 20:00.

Ἐκεῖ θὰ προσεγγίσουμε τὸ πρόβλημα ὄχι μόνον ἐκκλησιαστικὰ 
ἀλλὰ καὶ ἐπιστημονικά. Σᾶς περιμένουμε μαζὶ μὲ τοὺς φίλους σας.

Μὲ ἀγάπη καὶ ἐνδιαφέρον,

Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ  Σωματεῖα τῆς πόλης μας:

- Γ.Ε.Χ.Α. (ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)
- ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
- ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
- ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ»
- ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΩΝΙΤΗΣ»
- ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ»
- ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ»
- ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ»
- «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ»
-  ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)
- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ»
- ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΟΦΙΛΟΙ»
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
- Σ.Φ.Ε.Β.Α. (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)
- ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»
- ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ»
- ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ 
Ι. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣΣΟΧΩΡΙΟΥ «ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
- ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ "ΖΩΗΣ"
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

orthodoxia-ellhnismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου