Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Ποιο πρέπει να είναι το βασικό τυπικό-πρόγραμμα του Χριστιανού;


  • Ποιο πρέπει να είναι το βασικό τυπικό-πρόγραμμα του Χριστιανού;
  • Από  kaiomenivatos.blogspot.grΠοιο πρέπει να είναι το βασικό τυπικό-πρόγραμμα του Χριστιανού; Ακολουθεί η απάντηση....
Δείτε αναλυτικά: 
agioritikovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου