Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Δόξα τω Θεώ,Δόξα τω Θεώ,Δόξα τω Θεώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου