Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΣΥΡΙΑ: Μια μοναχή καταγγέλει πως η Δύση, αντί να δ...

Κόκκινος Ουρανός: ΣΥΡΙΑ: Μια μοναχή καταγγέλει πως η Δύση, αντί να δ...: Η αδελφή Hatune Dogan είναι μια συρο-ορθόδοξη μοναχή. Γεννήθηκε στην Τουρκία, αλλά η οικογένειά της κατέφυγε στη Γερμανία για να αποφ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου