Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Γιατί κάποιον που αυτοκτονεί δεν τον κηδεύει η Εκκ...

Ελληνικά και Ορθόδοξα: Γιατί κάποιον που αυτοκτονεί δεν τον κηδεύει η Εκκ...: Γιατί κάποιον που αυτοκτονεί δεν τον κηδεύει η Εκκλησία; Όταν κανείς σκοτώσει έναν εχθρό στον πόλεμο, είναι κακό, αλλά αναγκαίο κακό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου