Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

ΣΟΥΗΔΙΑ: Καταδικάστηκε για «ρητορική μίσους» πολιτ...

Κόκκινος Ουρανός: ΣΟΥΗΔΙΑ: Καταδικάστηκε για «ρητορική μίσους» πολιτ...: Ο Michael Hess από την Karlskrona της Σουηδίας, πολιτικός του κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών (Sverigedemokraterna, το κόμμα έλαβε 9....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου