Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

«ΠΟΛΛΑ “OXI” ΕΙΠΕ Η ΕΛΛΑΣ, ΤΟ “OXI” ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤ...

Έκτακτο Παράρτημα: «ΠΟΛΛΑ “OXI” ΕΙΠΕ Η ΕΛΛΑΣ, ΤΟ “OXI” ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤ...: ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Σ ήμερα οι άνθρωποι δυστυχώς δεν υπακούουν στο Θεό. Πού υπακούουν ; Λέει ένας Σοφό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου