Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΝΩΝ ΕΙΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΝ ΕΛΟΓΙΣΘΗ

ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ: Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΝΩΝ ΕΙΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΝ ΕΛΟΓΙΣΘΗ:     ''Βλέπεις, αββά, τούτον κείτεται έμπροσθέν σου αποθαμένος; Διά λόγου σου αναρπάσθηκεν αιφνιδίω θανάτω, διά να γλυτώση...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου