Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Άγιος Σιλουανός: Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτ...

Έκτακτο Παράρτημα: Άγιος Σιλουανός: Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτ...: Ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε τήν ἐντολή νά ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. Αὐτή εἶναι ἡἀληθινή ἐλευθερία: ἡ  ἀγάπη γιά τό Θεό καί τόν πλησίον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου