Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Γέροντα, γιατί πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας...

Agapi en Xristo: Γέροντα, γιατί πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας...: - Γέροντα, γιατί πρέπει να ζητάμε από τον Θεό να μας βοηθάη, αφού ξέρει τις ανάγκες μας; - Γιατί υπάρχει ελευθερία. Και μάλιστα, όταν πονά...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου