Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Γιατι πρέπει ό καθένας από μας να σηκώσει τον δικό...

Agapi en Xristo: Γιατι πρέπει ό καθένας από μας να σηκώσει τον δικό...: Τι σημαίνει να σηκώσουμε τον σταυρό μας; Ό Κύριος λέει ότι ό καθένας από μας πρέπει να σηκώσει τον δικό του σταυρό. Τι σημαίνει αυτό;...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου