Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

"Many Confess, But Few Repent".

Agapi en Xristo: "Many Confess, But Few Repent".: What is repentance and confession? Confession is a God-given commandment, and it is one of the Sacraments of our Church. Confessio...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου