Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Δεν είμαστε περήφανοι για την ομοφυλοφιλία....Στηρίζουμε τις συνάξεις διαμαρτυρίας
, επειδή η ομοφυλοφιλία δεν είναι απλά κάτι... διαφορετικό, όπως θέλουν να μας πείσουν, αλλά ΑΜΑΡΤΙΑ και ως τέτοια την αντιμετωπίζουμε.

"Δικαίωμα" στην αμαρτία (την κάθε αμαρτία) έχει ο καθένας αλλά είναι προσωπική επιλογή και φέρει την ευθύνη ενώπιον του Κυρίου.

Κανείς δεν έχει όμως δικαιοδοσία να νομιμοποιεί το αμάρτημα, όπως δεν έχουμε δικαίωμα να μισούμε τον αμαρτωλό.

Προσευχόμαστε γι' αυτούς τους ανθρώπους και εκζητούμε τις προσευχές όλων για τα δικά μας ανομήματα, ώστε να τύχουμε του θείου ελέους.

Όμως τα σύκα είναι σύκα, η σκάφη σκάφη και η ομοφυλοφιλία θανάσιμο αμάρτημα και όχι, δεν είμαστε περήφανοι για τους ομοφυλόφιλους.

Λυπημένοι είμαστε γι'αυτούς και εξοργισμένοι με την επίσημη πολιτεία που εκμεταλλεύεται τα ανθρώπινα πάθη για να πάρει πιστοποιητικό δήθεν προοδευτικότητος.

πηγή
http://koukfamily.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου