Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Το μυστικό προσκύνημα του Πούτιν στον Άγιο Ιωάννη ...

Έκτακτο Παράρτημα: Το μυστικό προσκύνημα του Πούτιν στον Άγιο Ιωάννη ...: Η φωνή μου φάνηκε γνώριμη αλλά δεν μπορούσα να θυμηθώ από που την ήξερα. "Ποιος είστε παρακαλώ;..." "Vladimir Vladimirov...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου