Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Γιατί δεν πρέπει να βομβαρδίζουμε με δώρα τα παιδι...

To χαμομηλάκι : Γιατί δεν πρέπει να βομβαρδίζουμε με δώρα τα παιδι...: Τα παιδιά που λαμβάνουν συνεχώς δώρα παραβλέπουν το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουν την ίδια πολυτέλεια ως ενήλικες.   Ως γονείς είνα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου