Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

Γέροντας Μωυσής, Αγιορείτης (1952-2014)

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ: 4839 - Γέροντας Μωυσής, Αγιορείτης (1952-2014): Μέσα στη νύχτα ζητούσες το φως Βάδισμα Ουράνιο σεμνού Αγιορείτη… Δεν αποζήτησες ποτέ σου το πώς Το ακατάληπτο βίωνες ψυ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου