Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

12χρονες μαχαίρωσαν φίλη τους με εντολή του εικονι...

To χαμομηλάκι : 12χρονες μαχαίρωσαν φίλη τους με εντολή του εικονι...: Αφήνουμε τα παιδιά στην τύχη τους -χωρίς Θεό, χωρίς αξίες, χωρίς την αγάπη μας, χωρίς επίβλεψη- να πέσουν στα νύχια κάθε διεστραμμένου, και ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου