Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Live simply and without thinking too much ( Elder Paisios )"Live simply and without thinking too much,

 like a child with his father. 


Faith without too much thinking works wonders. 


The logical mind hinders the Grace of God and miracles. 


Practice patience without judging with the logical mind."Elder Paisios

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου