Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Greece, Turkey face rift over mosques, muftis

The Orthodox Christian Channel - OCC247: Greece, Turkey face rift over mosques, muftis:   Muslim  Bloody Ritual in Iraq, Greece, India, Lebanon and … St. Louis, USA After coming closer together following meetings betwee...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου