Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ – ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣΑδελφοί μου ! Ο σατανάς διαιρεί, ο Χριστός ενώνει. Κ΄ έχουμε πολλά παραδείγματα. 
Ο Χριστός ενώνει. Και Χριστός ίσον Εκκλησία. 
Και η Εκκλησία ενώνει. Και εγώ ως επίσκοπος δεν ανήκω σε κόμματα. Πενήντα χρόνια δουλεύω στην Εκκλησία, πολλούς διωγμούς και φυλακίσεις και εξορίες υπέστην, αλλά σε κόμματα δεν ανήκω. 
Η Εκκλησία μένει πάνω από τα κόμματα. Η Εκκλησία μας όπως είπα πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, είναι σαν την κλώσα. Η κλώσα αγαπάει όλα τα παιδιά της. άλλα πουλιά της είναι άσπρα, άλλα είναι κόκκινα, άλλα είναι γαλάζια, άλλα είναι κίτρινα, άλλα είναι μαύρα. εκείνη τ΄ αγαπάει όλα, οποιοδήποτε χρώμα κι αν έχουν. Έτσι και η Εκκλησία αγαπάει όλα τα παιδιά της και δεν αναμιγνύεται στα κομματικά. 
Η Εκκλησία μας διδάσκει να λέμε. Ανήκουμε στην Πατρίδα, στη γλυκιά μας πατρίδα. Και πάνω από την πατρίδα ανήκουμε στο Χριστό. «ον, παίδεςΕλλήνων, υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.αμήν». 
Εκεί ν΄ ανήκουμε και ένα μόνο να επιδιώκουμε. να είμαστε ενωμένοι, ενωμένοι εν Χριστώ Ιησού τω Σωτήρι ημών, ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. αμήν.

ΠΗΓΗ : ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008, σ. 134.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου