Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Οἱ δύο ἀπελπισμένοι καί ὁ ἕνας πού σώζεται.


Οἱ δύο ἀπελπισμένοι καί ὁ ἕνας πού σώζεται.

http://blogs.sch.gr/margaron/files/2012/11/1.jpg

Ἡ λέξη ἀπελπισία εἶναι μία,
οἱ τρόποι πού ἐνεργεῖ ὅμως, εἶναι δύο
καί ἡ ἐπιλογή τοῦ τρόπου πού ἀπελπίζεται κανείς, εἶναι στήν προαίρεσή του.

Ὡς ἐκ τούτου,
ὑπάρχουν δύο ἀπελπισμένοι:
ὁ ἀπελπισμένος κατά Διάβολον
καί ὁ ἀπελπισμένος κατά Θεόν.

http://3.bp.blogspot.com/-eJ8Lpg31LV8/TW1XjR8KjXI/AAAAAAAABKs/2I6_J_oZVZo/s400/TO%2BTHE%2BLIGHT.jpg

Ὁ πρῶτος ἀπελπίζεται ἀπό τό ναυάγιο τῶν θελημάτων του
καί πνίγεται στόν ἀνικανοποίητο ἐγωισμό του.
Ὁ δεύτερος ἀπελπίζεται ἀπό τό ναυάγιο τῶν ἁμαρτιῶν του
καί βουτᾶ ἀγαλλόμενος στά δροσιστικά ὕδατα τῆς μετανοίας.


Ὁ πρῶτος δειλιᾶ, σκεπτόμενος τόν θάνατο καί τήν αὐτοκτονία.
Ὁ δεύτερος ἀναθάλλει, σκεπτόμενος τήν αἰώνιο ζωή καί κάνει ὑπομονή ἕως τέλους.
"Ὁ ὑπομείνας ἕως τέλους, οὗτος σωθήσεται"  
(Ματθ. 24, 13).

http://farm4.staticflickr.com/3518/3795165643_dd1111f6cc_o.jpg

Ὁ πρῶτος ρίχνεται σέ ἐπιπλέον ἀσύνετες πράξεις καί ἁμαρτίες,
γιά νά κοροϊδέψει τόν πόνο του.
Ὁ δεύτερος ρίχνεται σέ ἐντατικώτερο πνευματικό ἀγώνα,
γιά νά ἐπουλώσει μέ ἐπιμέλεια
τίς αἱμορραγοῦσες πληγές τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν ἀδυναμιῶν του.

http://3.bp.blogspot.com/-yOXhfQD2s-8/UjQ7FSUjsPI/AAAAAAAADIc/If9eK8MTnv0/s1600/%CE%A4%CE%99%CE%9C%CE%99%CE%9F%CE%A3+%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A5%CE%A1%CE%9F%CE%A3+%CE%91%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%9D+%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%A3.jpg

Ὁ πρῶτος βαδίζει μέσα στήν μαυρίλα, μέ συνοδό του τόν ἀνθρωποκτόνο Διάβολο.
Ὁ δεύτερος βαδίζει μέσα στό φῶς τῆς ἐλπίδας, 
μέ συνοδό του τήν ἴδια τήν Ἐλπίδα καί τό Φῶς τοῦ κόσμου, τόν Σωτῆρα Χριστό.

http://2.bp.blogspot.com/-x6lc1xlpOVo/UqwJM6va7EI/AAAAAAAACTg/ied5TKJP9d0/s1600/sunlight-web+copy.jpg

Ὁ πρῶτος μεμψιμοιρεῖ καί γογγύζει ἀγέλαστος,
προσθέτοντας περισσότερο πόνο πάνω στόν πόνο του.
Ὁ δεύτερος χαίρεται "ἐν ταῖς παθήμασί του"
καί θεραπεύει τόν πόνο του μέ τήν δοξολογία κι εὐχαριστία τοῦ Θεοῦ "πάντων ἕνεκεν".

 

Ὁ πρῶτος ὀργίζεται γιά τίς ἀδικίες πού τόν κατατρέχουν
καί πιστεύει πώς ὁ Θεός τοῦ ὀφείλει.
Ὁ δεύτερος εἰρηνεύει 
πού οἱ θλίψεις αὐτῆς τῆς ζωῆς
γίνονται τά σχισμένα χρεωλύσια τῶν ἁμαρτιῶν του
καί ἀντιλαμβάνεται
πώς αὐτός εἶναι μεγάλος ὀφειλέτης πρός τόν Δίκαιο καί Πανάγαθο Θεό.

http://4.bp.blogspot.com/-PVUGmBNpFNY/USHuz1Cw6YI/AAAAAAAAVbM/O1fgapEnpzw/s320/%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1+%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82.jpg

Ὁ πρῶτος κοιτάζει πλανεμένα τό ψεύτικο ἀδιέδοξο πού ἔστησε ὁ Διάβολος στήν ζωή του
καί τοῦ φαίνεται ἀσήκωτο τό βάρος τῆς δοκιμασίας του.
Ὁ δεύτερος ἀτενίζει μέ πίστη τήν θύρα τῆς Βασιλείας πού τοῦ ἀνοίγει ὁ Οὐράνιος Βασιλεῦς
καί τρέχει πρός αὐτήν βαστάζοντας τόν Σταυρό του μέ χαρά.

 http://www.erf-medien.ch/images/content/beitraege/kreuz_sonne_licht.jpg

Ὁ πρῶτος βλέπει αὐτούς πού δέν ὑποφέρουν καί τούς ζηλεύει.
Ὁ δεύτερος βλέπει τόν Χριστό πού ὑπέφερε ἀδίκως γιά ὅλον τόν κόσμο καί παρηγορεῖται.

 http://1.bp.blogspot.com/-uoZ-br2TA2s/TahXzO-eQ_I/AAAAAAAABTo/S6b_155vTIw/s1600/2924694633_88f79f6f18.jpg

"Διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν"
(Πράξ. 14,22),
λέγει ὁ Κύριος.
Καί τό πιό συναρπαστικό ταξίδι γιά νά γίνει, ἔχει τόν κόπο του.
Ὅμως, ὁ ταξιδιώτης δέν τόν σκέπτεται, γιά τήν ἀπόλαυση τοῦ τελικοῦ προορισμοῦ.
Καί τό ταξίδι τῆς ζωῆς γιά νά γίνει, ἔχει τίς θλίψεις της.
Ὅμως, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέν τίς σκέπτεται, 
γιά τήν ἀπόλαυση τῆς αἰωνίας καί μακαρίας κατάπαυσης.

http://3.bp.blogspot.com/-2NjgK-V1sC8/UMnpydTVBUI/AAAAAAAAgHE/H8qbIdWA7Y8/s1600/angelsgod.jpg

Ὁ ἀπελπισμένος κατά Διάβολον, 
βλέπει τίς θλίψεις σάν μαύρη τρύπα ἀβύσσου καί χάνεται στήν κόλαση.
Ὁ ἀπελπισμένος κατά Θεόν,
βλέπει τίς θλίψεις σάν πέρασμα πρός τόν Παράδεισο 
καί σώζεται! 
Καλό κι εὐλογημένο πέρασμα!
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

http://www.agrinionews.gr/wp-content/uploads/2013/01/fos1.jpg
"Διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ὑμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν"
(Πράξ. 14,22)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου