Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Ο Λοβέρδος προωθεί την πλήρη κατάργηση της καμπάνα...

Έκτακτο Παράρτημα: Ο Λοβέρδος προωθεί την πλήρη κατάργηση της καμπάνα...: σχόλιο Γ.Θ : Μην στεναχωρηθείτε μόνο. Αντιδράστε. Όσο δεν αντιδράμε, αύριο θα μας βγάλουν και τους σταυρούς από τους ναούς και από το στ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου