Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Obama Scam On Immigration

iframe width 480 height 270 src //www.youtube.com/embed/R4eDMNX7fD4 frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου