Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

..κάνε ότι σου καπνίσει... «Ασκητική και Σχιζοφρένεια» Καθ. το...

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: «Ασκητική και Σχιζοφρένεια» Tου αείμνηστου Καθ. το...: ..κάνε ότι σου καπνίσει... Ο Ριχάρδος αγαπάει τον Ριχάρδο, εγώ αγαπώ εμένα. (Σαίξπηρ) Με αφορμή την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. (Περισσότ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου