Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Η δύναμις του ονόματος του Χριστού

Ελληνικά και Ορθόδοξα: Η δύναμις του ονόματος του Χριστού: Υπάρχουν σε μας, υπάρχουν ξόρκια πνευματικά, το όνομα του Κυρίου μας, και η δύναμις του σταυρού. Αυτό το ξόρκι όχι μόνον βγάζει το φί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου