Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Όλα όπως το «μαύρο» ’41: Ίδιοι κατακτητές, ίδιοι δ...

Έκτακτο Παράρτημα: Όλα όπως το «μαύρο» ’41: Ίδιοι κατακτητές, ίδιοι δ...: Γραφει ο Δημητρης Νατσιός Δάσκαλος, Κιλκίς Ω ς δάσκαλος δημοτικού, εδώ και 25 χρόνια, είμαι μάχιμος και όχι κηφήνας συνδικαλιστής, ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου