Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Έκτακτο Παράρτημα: Πάπας Φραγκίσκος : Τα RFID τσιπάκια είναι ευλογία ...

Έκτακτο Παράρτημα: Πάπας Φραγκίσκος : Τα RFID τσιπάκια είναι ευλογία ...: Tο NBC προέβλεψε ότι μέχρι το 2017, κάθε Αμερικανός θα έχει ένα εμφύτευμα RFID! Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση κατά την καθολική εκκλησί...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου