Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

DOCUMENTARY - Elder Paisios of Mount Athos ENG SUB

iframe width 459 height 344 src //www.youtube.com/embed/Ro0sXWNbx5I frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου