Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Πάντων προστατεύεις αγαθή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου