Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

"Όταν ενωθείς με τον Θεό, πάνε όλα τ'άλλα! Τα ξεχνάεις και σώζεσαι".


Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Όλη η ταλαιπωρία στις σχέσεις μας τι είναι; 

Είναι άλλοθι του κενού. 

Όταν έχεις τον Θεό, τα ξεχνάς όλα και σώζεσαι.

Τα ξεχνάς. Δεν υπάρχει τίποτα....Βλέπεις ότι είναι μια απάτη!

Έχεις ένα πρόβλημα βρε παιδάκι μου. Φαντάζεσαι ότι είναι σημαντικό.

Του μυαλού σου είναι σημαντικό...

Όταν δεν ζεις Τον σημαντικό, όλα τα ασήμαντα σου φαίνονται..σημαντικά και πρόβλημα.

Και αυτό είναι η δυστυχία μας. Η πτώση μας είναι ότι τα ασήμαντα τα λαμβάνουμε ως σημαντικά και τα σημαντικά ως ασήμαντα...

..."Όταν ενωθείς με τον Θεό, πάνε όλα τ'άλλα! Τα ξεχνάεις και σώζεσαι".

απόσπασμα από ομιλία του π.Βαρνάβα Γιάγκου -
Ι.Ν.Παναγίας Λαοδηγήτριας Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου