Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Ι.Χ.Θ.Υ.Σ: ΦΡΙΚΗ: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΟΦΙΛΩΝ...

Ι.Χ.Θ.Υ.Σ: ΦΡΙΚΗ: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΟΦΙΛΩΝ...: Καμαρώστε τον πολιτισμό της Δύσης, που τόσο λυσσασμένα προσπαθούν να μας πείσουν ότι ανήκουμε οι πολιτικές μαριονέτες μας. Έγινε το πρώτο ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου